Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zamówienie publiczne na zadanie pod nazwą:

„Termomodernizacja budynku socjalno-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Gospodarczej 1”

 

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ

zał. nr 1


zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4
 


zał. nr 5


zał. nr 6

zał. nr 7


zał. nr 1-7 w pdf


zał. nr 8.rar

Przedmiary w pdf.rar

 

 

Zamówienie publiczne na zadanie pod nazwą:

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku socjalno-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Gospodarczej 1