Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

      Co to jest?

Szukaj w tym dziale:

     Pracą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim kieruje Komendant przy pomocy zastępcy oraz kierowników poszczególnych wydziałów i sekcji.

Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Gospodarcza 1, 05-100 Nowy Dwór Maz.

Telefon – Centrala : (22) 765 81 30, fax (22) 775 88 98

komenda@ndm-straz.pl

Godziny pracy : 7:30 – 15:30

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

lub Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

przyjmuje interesantów w sprawach

skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu

(poniedziałek w godz. 14:30 – 16:00)

 

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje sekretariat Komendanta. Tel. (22) 765 81 40